Rat

 

Rat

Od kada sam tamo bio
gdje god je počeo
meni je na vrata udario

 

Predrag Finci 26. 02. 2022.