Rastanak

mjesec ne laže
rijeka ne laže
psi ne lažu
golubovi na simsu mog prozora
ne lažu
samo ti lažeš, kad si rekla da me voliš.
golubovi te posrali
psi te izjeli
rijeka te odnijela
mjesec ti lažljivo lice osvijetlio
da ga nikad ne zaboravim
ni hladno jutro
u kojem si me ostavila
dok je vani pijanac plesao
ispisujuć svojim koracima violinski ključ na asfaltu.

Vladan Kosorić 12. 08. 2016.