Raspitivanje

Kaže mi: „Javlja se samo automatska sekretarica, „nije dostupan”, ali broj mu je isti, ista adresa”. Drugi mi kaže. „Slabo se sad viđamo, nisam ni njega vidio godinama”. Treći, da je bio u Sarajevu, sreo ga nekoliko puta, malo se žalio na kuk, ništa posebno. „Vidio sam mu prošle godine grob” – kaže mi četvrti. Zovem jednog koji je poznavao mnogo svijeta, istih smo godina, kretali se u istim krugovima, pitam ga zna li što se s njim desilo, ali on ne može da ga se sjeti, pita kako je izgledao, šta je radio, čime se bavio. Ja ga opisujem, radio je tu i tu, to i to, malo zapinjem, slike su izblijedile, sjećanja maglovita, a onda kažem „bio mi je u davna vremena dobar prijatelj”, ne mogu reći ništa bolje, znam da to nema više nikakvog značaja, ali meni samo to važno, jedino još to u meni.

Predrag Finci 20. 10. 2021.