Rasimaga

Bio jednom Rasimaga jedan,
uzoran u svemu, domaćin ugledan,
čist ko pekmez, sve dugove plać’o,
il’ je iš’o u džamiju il’ se iz nje vrać’o,
sad u ratu kad religija jača,
upitam ga jel’ to u džamiju kreno
il’ se iz nje vraća,
a on meni oštro veli: jes’ l’ ti budala,
više ti u džamiju ja ne idem vala

 

Opkoljeno Sarajevo, 1994

Zoran Radulović 20. 02. 2020.