Raj

1.

Obreo sam se u raju. Divno smlačen.
Bezbeli, klima-uređajem.
I sav je pomalo ko njihanje lađe.
Blažen sam, jer nema zemne graje.
Na meni bijela majica i hlače
Koje nosim ljeti i na javi.
Zovem se, kao svi u raju, Mlađen*.
No jedan iz mene da je to pravi
Raj vjerovati nikako mi ne da
A svagda bio na sumnju je lakom.
Majicu skidam da je razgledam:
Znaću da je pravi raj jedino ako
Na njoj mi oko žig zatvorski nađe.

2.

I odjednom, između lijeha
Šafranskih, ugledah Božju Mater.
Imala je dugu, umjesto raše.
Šta sve ne snivam, anatemate!
I, jer u raju engelski se špreha,
Propentah: Ah, Ledi, Ju?
I probudih se, svojom hrabrošću ustrašen.

“Ti nisi loš dečko, ali književne rodove brkaš:
Farsu doživljavaš kao tragediju.
Lakrdijaša vidiš kao starog Grka.
A za ovaj burdelj je Vijon
Vinaverov nadležan”,
Kaže mi, kao kada živ je bio,
Fakultetski kolega Lešić Josip.

A u kostima mi sva Zemljina teža.
I čuo se škriput njene osi.

 <završeno 17.11.2015>

* U ovoj pjesmi ne bi trebalo da bude ništa nejasno onom ko je čitao moje objavljene knjige, a pošto sam uvjeren da, izuzev Envera Kazaza, nije nitko, niti će, glede Mlađena navodim odlomak pjesme iz knjige Poljska konjica

Hazreti Zulejha je bila stara ko kovča
kad je prvi put srela lijepog Husufa.
Pa joj oko za njime zvrknulo. A on je bio
isto kao kad krv se rasprospe po snijegu,
tako bijel, i tako rumen. I kud god bi prošo,
ako ga vide žene što su u poslu kakvome,
recimo da gule krompir, ili hljeb režu, sve bi
sebi sjekle noseve il prste – toliko bi se
u njega zablenule. Čim ga je ugledala,
hazreti Zulejha stane moliti Allaha da je
pomladi i uda za njega. I Allah tako i upravi:
pomladi je i uda za lijepoga Husufa.
Al svi mi ćemo, onamo, na ahiretu, imati
osamnaest godina,samo će hazreti Zulejha
biti stara ko kovča.  

Razumije se po sebi da ime Mlađen dobacuje i do Skenderove Stojanke. A jedini raj iz kojeg me niko ne može išćerati jeste moj srpskohrvatski jezik, kako sam rekao u pjesmi o jeziku Ćamila Sijarića.

Marko Vešović 20. 11. 2015.