Pusta Bosna 35

Smrtlario. Imao smrtlaricu.
Noć trošio, nanoseći tami
udarce otvorenim očima.

Na noć kad te pišem – šćućuravam se,
strah me da te neću roditi.

A znam –
iste  nam okice i usta i nokti i prstići,
isto se i u stomaku mrdamo.

Samo ti hoćeš da pištiš,
uzdaš se u kliktaj više,
u rimenje na leđima riječi.

Meni rimen
oko svakog sonetanja.
I u svakom soneću.

Darko Cvijetić 22. 10. 2020.