Puhovi

Našu kuću u šumi napali puhovi
Glođu joj grede, svoje mlade  

Pod zvijezde gnijezde. Seljani govore
Pravi tor od drače, špicom, na vrijeme

Otkleši plač od palače. Potuši ih
Turi lažne jagode, iz puške ptičarke

Sljuhni kitnjaste vratove.

Duša mi se u draču ko kesa zapetljala
Na dinarike sad zijeva, jagode ne jedu

Jer im nije vrijeme, osjete da nisu iz zemlje.
Pušku sam imao, ali vrapci poćukali dijabole

U to pale zore, ko store, sad ih eno
Zemlju rove, otkopaju Hercegovinu iz Bosne;

Oni su zrno crno, iz zvečke
Ali eto ih, idu zimski sni

Ko konji u prašinu upregnuti.

Almin Kaplan 02. 09. 2018.