Pučani, plemići, suci

Adresa Pantovčak 45, prizemlje, preko puta mene Andrije Maurović, primaliće je 1978. godine.

Primija me u svoju kuću, mene mladoga stripočinjavca. Ferma sam ga prin tega u gradu i zamoli za randevu – ako, ako. Prista je, i sad san tu, u mračnome stančiću koji daje na petrolje i kiselo, zadah samoće i godina. Pokazujen mu svoje prve table stripa “Pučani, plemići, suci” (ovo su neke od tih) šta ga radin u suradnji sa Damiron Šalovin, a on samo vrti glavon.

Pita me – pijen li, jeben li, pušin li.

Na prva dva pitanja odgovoran potvrdno.

Komentira moj strip pa gadi mene i isti. Kopiraš me, kradeš od mene, govori. Ti si još jedan od onih šta se oće ogrebat o mene. Osta sam bez teksta. Ni najmalo pedagoškoga ni bilo u njegoven obraćanju. Još piješ i jebeš, ti si ološ, dodaje. A kad san mu reka kako ne pušin, smirija se pak me isprati ričima, napokon nešto pametno od tebe, mladiću – iako, moram ti to reć, ništa neće biti od tebe.

Ovo je jedini dokaz da su nekada bile nacrtane.

*

*

*

*

Alem Ćurin 24. 06. 2017.