Proljeće

Jakna se ugurala u ormar
U tramvaj što trune u sobi

Na pragu trema drijema
Čeka da vodiš je u grad

Ulicom otiču
Oddžepljene ruke

Igor Borozan 27. 02. 2018.