Proljeće 2020

Zavjese nema, sve je sada scena,
Ista je i drama svuda po svijetu,
Svi mi skupa publika smo njena,
I glumci što se primiču marketu.

Iz novih samica pjesma se ori,
Čak i pljesak stiže stražarima.
Ne više Onom, što vjeru stvori,
Klanjamo se novim titanima. 

Ima li Gospod ulogu u drami?
Ili je u izolaciji,
A mi smo opet jednako sami,

Kao što bjesmo, nekad u raciji –
Na ulicu sada ne smije starac,
Ausweis treba Isus i magarac. 

Ranko Risojević 15. 04. 2020.