Priroda bridi

Eno pucaju utrobe praznina, iz njih
Kao crijeva, prokuljala žilavka

Iz visina vriju vjetri, vode zavnobihaju
Kud se zimus muze, kud blihaju

Oreolaju oko kuća ograde od drače
Sve jače i jače, oko dana, steže obruč mraka

Ose se bose zalijeću u rose, kao u more
Sunce zalazi u sjekavicu, jezik

U tepavicu.

Almin Kaplan 07. 09. 2018.