Priče o piscima/4

ZNATIŽELJA

 

Sjedio je na travi u dvorištu i čitao Foknera. Jedan mrav, crn kao prezreo plod aptike preko dvorišne ograde, stalno je iskakao iz trave na stranice knjige i čas se činilo da se promeće u zapetu, čas da tačkom završava rečenicu na mjestu gdje se nije okončavala misao.

Rečenica duga, i svaki put kad bi prekinuo čitanje da zgrne mrava sa zamršene misli, morao se potruditi da vidi dokle je pročitao tekst.

U jednom trenutku uhvatio ga je san, ostavio je raskriljenu knjigi na grudima i zaspao.

Kada se probudio, pogledao je na ručni časovnik i ustanovio da kasni na ručak. Sklopio je knjigu i požurio prema kući.

Rasklopivši poslije podne u svojoj radnoj sobi Foknerov roman, vidio je kako je presovana mravlja tačka na približno logičnom mjestu, u dugom pasusu, prepolovila predugu rečenicu.

Eto dokle dovodi pretjerana čitalačka radoznalost, rekao je, pogledao još jednom crnu mrlju i počeo da čita.

Ranko Pavlović 30. 01. 2020.