Pričam ti priču

Svenuli izborni plakati duž ulice.
Na svakom od ljepila naborano lice
Poput maske faraona Psusenesa što opljačka
Zagrobna boravišta svojih predaka
Da zlatni nakit izlije u kumire svoje grobnice.
Svaki bi da bude Đokonda ukradena.
Svaki bi da se dočepa kardinalske ladice
S kamenim spolovilima kastriranih Apolona.

Ko u muzeju mumija izložene figure,
S izvađenom nutrinom smrću dovršene skulpture.
“Hajde da se pravimo naivni”, zovu oni,
Igrajmo se hvatanja za riječ, soprani i baritoni.

Asmir Kujović 17. 04. 2013.