Priča naših dana

Bilo je to u ono vrijeme kada je hodio ko je kuda htio i kada je ljubio ko je koga želio… 

Onda je neko, u nekom laboratorju, namjerno ili nenamjerno, za čovječanstvo je to u ovom času sasvim nebitno, stvorio virus s krunom na glavi koja mu je dala ime.

I sada čekamo da se vrati ono vrijeme u kome će hoditi ko kuda hoće i ljubiti ko koga želi.

Ranko Pavlović 04. 09. 2020.