Prekratko o Jergovićevu postu “Valkane, septembar”

Netko opazi “slabo pokretan svijet koji bi u more, koji bi da umre u moru, da ozdravi.”

Netko osluškuje jato riba, kako one u zaljevu više nisu računale sa ljudima.

Netko zove more “modri Krist”.

Netko tu predobro piše o svima nama na svijetu.

Rainer Strobelt 11. 09. 2020.