Predskazanje

AI, ai, zakuka baba, kažu, svojim je slijepim očima vidjela dolazi doba strahova. Naskoro će stradat onaj koji se plaši i onaj koji se junači. Svi će u propast otići od sile koju je ljudska glava izumila i ljudsku glavu života koštala. A nikog neće biti da oplakuje izginule jer će izginuti i od brze smrti umrijeti i oni koji bi žalili. I nastat će novo doba, koje neće biti zapisano, a ni upamćeno. Ono što će poslije tame u još većoj tami doći neće htjeti ni znati što je prije bilo, jer je sve oduvijek bilo kako je sada postalo, a prošlo nije ni postojalo. I da jest više neće imati nikakva smisla, nikakva značenja, jer smisla i značenja prošlog više nigdje neće biti. Jedino će daleko sunce kao i ranije obasjavati ono što je nekada nazivano riječju priroda i društvo. Sve bi to davno prorekla, još koliko jučer rekla slijepa baba proročica, ali nije stigla, na sreću ili nesreću prije pojave novog doba je umrla, no jest nekoliko puta zakukala, naše nam doba, kažu tumači njenih predskazanja, nagovijestila.

Predrag Finci 27. 05. 2023.