Pred raspećem

Molitvi predan, klečim pred raspećem,
sklopljenih ruku, u nebo zagledan:
hoće li Tvorac, ili možda neće,
nadsvoditi taj razjapljeni bezdan

između mene s ovu stranu duge,
i mene tamo, usred nedođije?
Hoće l’ u moje moždane vijuge
makar šapnuti šta jest a šta nije.

Znam, svijet žurno kataklizmi hita,
sve rat do rata, Zemlji puca grba.
Ginu očevi, ko njih još šta pita,
ginu i djeca, gladna, golotrba.

Kad bih taj bezdan premostiti znao,
ja bih na bojište, stihom naoružan,
pa bih zle misli tamanio – jao! –
mada sam samo svom oržju sužanj.

Šta može Riječ i šta Pjesma može,
osim da vape, Stvoritelju možda
otvore oči, i da ispod kože
nemoćne pjesme traže zrnca čuda

koja bi hrabro zrna od olova
zaustavljala ispred hrabrih srca.
Ah, nemoćna je tužna pjesma ova
pokraj djeteta što u krvi grca.

10. 11. 2023.

 Ranko Pavlović 11. 11. 2023.