Pravo mača

Na Muzeju grada Koprivnice Antonio Grgić je izradio privremenu urbanu intervenciju Ius Gladii (Pravo mača).

Radi se o plastičnom crijevu za polijevanje trave koje je postavljeno u metalni držač za zastave. Držač služi da nosi jarbol sa zastavom, kao falusoidni simbol moći dodatno označenog simbolima trenutnog nositelja moći (kralja, carstva, države…). Postavljeno crijevo zbog svoje mekoće visi prema dolje kao dekonstrukcija reprezentacije okolnih vertikalnih falusoidnih simbola moći. Najbliži simbol je postavljen na zgradu Muzeja koja je bila nekada bila Gradska vijećnica. Radi se o metalnoj ruci s mačem kao simbola gradske vlasti koja je u srednjem vijeku od kralja dobila dozvolu da sudi na smrt (srednjovjekovni latinski naziv za tu povlasticu je “Ius Gladii”, na hrvatskom “Pravo mača”, otuda i naziv ovog rada). Ostala dva repretenta vertikalne moći su tornjevi dviju katoličkih crkvi. Za razliku od mača koji je metalan i od tornja koji je zidan, ova intervencija je od mekane plastike, savitljiva je, prozirna i mekana. I bez ikakvog simboličkog sadržaja u sebi. Tek postavkom u kontekst tolike koncentracije falusoidnih reprezenata moći (koja je samo po sebi nevidljiva, ali je sa nekog dalekog mjesta delegirana), i ova crijev dobiva svoj simbolični sadržaj negacije okolnih simbola. Ako gledamo ovaj urbani pejzaž kao rečenični i jezični sustav, odjedanput se ovom intervencijom pojavljuje upitnik unutar tog strogo definiranog sustava.

Ova instalacija će biti postavljena tjedan dana.

Tek usput, danas je predsjednik Republike, g. Josipović, u posjetu Koprivnici.

*

*

*

*

*

*

Antonio Grgić 19. 05. 2014.