Potpuno spaljeno

Iza riječi riječ nijemost kazuje
Iza pogleda noć šum tama
U tami još tamnije

S onu stranu
Iza smrti
Bliski

Predrag Finci 08. 08. 2018.