Posmatrajući neimare na mostu

posmatrajući neimare na Mostu, shvatam da arhitektura
u ovom gradu postoji tek kao namjera da se zazida zločin.

jer povijest je stvarna samo ako je vidljiva –
u sjećanju, ona je nepouzdanija od riječi ljudske.

zato bi javno trebalo reći: idite! ne dirajte ovaj grad!
nek živi sramota onih koji su ga rušili…

Elvedin Nezirović 23. 01. 2014.