porinuti

porinuti jedva žive na dnu bezbrode vode
tama je i hladnokrvno
zajednica hladne krvi vlada
a
svako dance ima svoje porinute
svako dance ima svoje hladne
gdje virginia woolf spava
i pletenice rastu u alge

Goran Milaković 30. 08. 2010.