počelo

(za Gracijana)

dok širiš rîči, priče, pripovijesti, povijesti
sažima se svijet, klizi u bit:
Split, Get, Varoš,
Omiš, Poljica, Gata,
i dalje: u dubinu, u visinu,
zrači srž bez srži,
osa umrla i uskrsnula u smokvi,
Cetina nestala i nastala u moru.

modrac kamen neće znati da sam otišao.

bilo bi bezrazložno vratiti se stanju
u kome smo tek slutili
ono po čemu smo sada skamenjeni mir.

dugi ratovi, mali ratovi –
sve ima svoj kraj,
u početku, prije beskraja.

u primirju našeg svemira
nema vladara, niti podanika,
oslobođeni su i rob i gospodar.
razum ljubi um, ljubav izumljuje ubavost.
komunizam stećaka,
socijalizam bogomolja,
anarhizam biljaka, životinjâ, vodâ, zemlje, stijenja i zraka.
neka more svak živ biti.

tko nije s nama taj nije uopće,
ali bit će ga,
vjerujemo.

Hrvoje Jurić 08. 09. 2022.