pluton

kako bi vama bilo da od nekih
kongresmena dobijete obavijest
da ste zapravo niski prelagani
četvrtina snage u prazninama

da niste posve u standardu
glava mala ramena preblizu
nos nikakav obrve spojene
jednobrva praktički

da je došlo do otkrića
objekata koji kruže
oko našeg sunca
čistije rase

Goran Milaković 04. 01. 2024.