Pjesma o ostanku

zašto nisi otišao kada su padale bombe?
ostao sam jer sam ja kuća,
prag sam i prozor i dimnjak,
dobra i loša riječ i psovka i molitva
i na zidu fotografija s vjenčanja
i šareni papir s dječjim crtežom krokodila
kojeg bombe traže do besvijesti

zašto nisi otišao kada je vrag zajahao
na jabuku u dvorištu?
ostao sam jer sam ja dvorište
i pas na lancu i lastavica pod strehom
i nakrivljena televizijska antena
i oluk koji treba popraviti

zašto nisi otišao kada je crni mraz
zaledio vodu života?
ostao sam jer sam ja tu da ostanem

 

Zagreb 2018.

Živko Prodanović 03. 05. 2018.