Pitajmo vjetar

Da li mi itko za istinu put pokazati može, da?
Mogu ja!
Vjetar ti pitati treba,
Gdje mu sumnja puše najljepša.

Rainer Strobelt 20. 03. 2021.