Petoprsta gvardija

Sa sinom jurim za Mađarsku
I snijeg pada, mislim se:
Merhamet

Sa nama je, u vagonu,
I dječak Ibn Ali Mohamad – 

Skidoše ga
Pred samu granicu
S voza u sniježnu bjelinu

Ibn Ali ostavi na staklu
Od vrata, u otisku –
Dlan

Kao da sad gledam:

Petoprsta
Gvardija Mohamadova
Ledna juriša na Budimpeštu 

(1993-2021)

Šaban Šarenkapić 07. 06. 2022.