otac

klizi s kemoterapije
moj decimalni otac 

na pola boga
sklopi pluća 

kaže završi
me sine

Goran Milaković 12. 04. 2023.