Ostavka na članstvo u P.E.N. centru BiH

Upravnom odboru i drugim tijelima P.E.N. centra u BiH

Poštovani,

član sam P.E.N. centra od 28. XII. 2015. godine

Nisam član nijedne političke stranke niti bilo kakve političke ili parapolitičke udruge. S obzirom na potpunu ideologizaciju i, rekao bih, zastranjenje jednog broja članova P.E.N. centra u političke vode, vjerujem kako nema potrebe da dodatno obrazlažem svoju molbu da moje ime s današnjim datumom brišete s popisa članova.

Da sam, naime, imao želje baviti se politikom, bavio bih se, budući da to ne želim, ne dozvoljavam da moje ime služi kao paravan onima koji, za ostvarenje svojih političkih ciljeva (bez obzira na to slagao se ili ne slagao s istim) koriste P.E.N. centar, “oplemenjujući” tako svoje bavljenje književnošću bavljenjem politikom.

Svako dobro u daljnjem djelovanju P.E.N. centra.

Milo Jukić

Kreševo, 19. V. 2020.

 

Milo Jukić 19. 05. 2020.