Osipa se kućna biblioteka

_____Nešto ka dopina teksta
_____“Oni, iz devetsto i neke”

 

Dok na policama čame godinama,
Ja pored njih spavam, one dežuraju.
Kad god nova stigne, nameće se sama:
Uzmi me! Stare već idu svome kraju.

Knjige što svjedoče o danima mladim,
što čekahu da ih u starosti čitam,
poklanjam; mlađim se u osami sladim,
iluzijom hrane posustali ritam

mog životnog puta. Te na policama
sa mnom mladovale. Noćima smo skupa
brojali zvijezde. Sad ih grize tama.

Paučina, moljci, okovi prašine…
Drage stare knjige iz samoće čupam,
sad će neko drugi o njima da brine.

  1. 6. 2021.

 

Ranko Pavlović 27. 06. 2021.