optimistična pjesma

vrabac u prozoru duždeve palače
veći od lanjskih očekivanja kljuca
izjednačen s ratnicima život
razlomljen poput posnog kruha
na prije i poslije rata
bacam bolje dane mračnim stratištima
kosti pred razjapljene čeljusti zloćudnih vukova
suštinska razlika među nama mimohod
ugašenih zjenica, braćo moja
iza humka mahovine
niti ste vi mene spasili niti sam ja odjenula vas
a vitar puše a vitar puše

Olja Runjić 20. 09. 2017.