Ono što sam slušao

za drugim stolom, na Badnje veče, kad
je gore, na Griču, zapraštalo oko crkve

 

Mladiću, dat ću ti sad i ovaj životni savjet:
da mirne duše čudesa opsjenara zaboraviš,
kao dronjak prezri tobože božanski zavjet,
jer nema istine gdje smrtna zavjera boravi,

i ne posegni za navodno sakralnim štivom,
služi se slobodno vlastitom ćelijom sivom,
ona će, na koncu, neumoljivo da ti pokaže
kako čovjek čovjeka besramno vara i laže,

vječito težeći zastrašivanjem da ga potčini
Popove čuo si, čuj i crnog im brata hodžu:
u toru im je pastva, a oni je kurjački glođu
Ne postoje u povijesti od ovog teži zločini,

jer smjeraju na to da život zamre u živima,
već i zbog rođenja da bi se ćutjeli krivima!
Odbaci sve to, jer ti si na svijetu sve i svja,
grmi dok tu si, samo nad tobom i sunce sja

Amir Brka 07. 01. 2024.