Oni su

Oni su kao trun u oku mašinovođe na pruzi
Uskotračnoj Sarajevo-Višegrad godine 1969.
Oni su kao trun u oku njih valja isplakati ili krajem
Maramice iz oka vaditi u visove u nebo zagledani

Njih ima da ih se ne vidi ima ih kao da ih nema
A onda se najednom stvore kao trun u oku mašinovođe
Na ukinutoj pruzi između Sarajeva i Višegrada
Pa mute pogled lome ga kao kamen prozorsko staklo

Oni su kao trun u oku Srbi Židovi muslimani
Oni su i kada ih nema u molitvi protiv kuge požara
Gladi sačuvaj nas i spasi gospodine Bože naš

Oni su slučajan crnac u tramvaju trun u oku bijeloga
Grada oni su strah majke čiji je sin otišao u rat čiji sin
Prelazi ulicu i gazi ga kamion gradskog mljekarstva

Miljenko Jergović 25. 11. 2015.