Okean, usamljen

za Mila Lasića

 

Čak i da si postao vrlo opasan
I ubijan prije sudnjih
Dana –

Hudi stih
Neće odagnati
Zemaljske duge patnje  

Niti će tajno uznošenje tvog
Tabuta prosvetliti život
Zavještan muzejima: 

Uz djecu ponoći 

Ostao bez spasitelja
I jednouman kao voda 

Salmane –
Pustinjaški okean si, usamljen 

(2022)

Šaban Šarenkapić 16. 08. 2022.