Oj, Vrbasu

(1995.)

Dok se na tv-ekranu smjenjuju krupni planovi Varcarana, što u CNN-ove kamere prenose svoj samrtni strah i konačno nerazumije­vanje ovoga svijeta, onaj koji bilježi vidi u dnu kadra, goto­vo sliven sa sivom zimskom pozadinom, sitni lik Muharema Kapetanovića, koji gleda preda se i šuti. Do njega ka­mera ne dolazi, ni on nju ne traži.

Muharem Kapetanović imao je dvanaest godina, kada ga je djed krišom gurnuo u noć, iz kuće, zabranivši mu resko, divljim šapatom više nalik na režanje, da ne plače, da ne viče, da ne bi pisnuo ni za živu glavu, ma što vidio da se događa.

Ujutro, selo je dogorijeva­lo, a svih njegovih dvjestoti­njak stanovnika ležalo je po­bijeno i poklano. Četnici su se izležavali uokolo, siti i pija­ni, obamrli od gozbe i od tur­ske krvi.

Jedini svjedok: stara siva Bočac kula i brzi Vrbas pod njom, koji je nehajno (kao i uvijek u proteklih tri tisuće godina ovdašnje ljudske povi­jesti) primao vapaj iz bosan­ske pjesme: Oj, Vrbasu, vodo hladna, odnesi mi jade moje…

Muharem nije svjedok. On je kamen, još od sinoć. Leži u grmlju, neće se pomaknuti, neće okom trepnuti, do sud­njega dana ako bude trebalo. Čeka da se pokrenu, da se počnu dizati, da odu. Doče­kao je to kasno poslije pod­ne, a već se smračilo kad se nekako skotrljao kroz oštro grmlje i preko kamenja do Vrbasa, i krenuo uzvodno.

Sve poslije samo je život.

Dovukao se nekako do Jaj­ca, otamo su ga poslali u Varcar, znajući da tamo ima ne­kih Kapetanovića i Dizdara iz Bočca. Zapalo ga je pa je s drugom siročadi stigao u pri­jateljsku socijalističku ČSSR na metalski zanat. Po svoj pri­lici, šutnja ga je spasila, kada se je 1948. trebalo izjasniti. Mnogi su mladići netragom nestali, a službene obavijesti o njihovim grobovima počele su do obitelji stizati tek šez­desetih. Vratio se u Varcar, neprimjetan, miran, nepogre­šiv majstor, dobar muž, otac i sve ostalo kako najbolje može biti. Klonio se rakije i akšamluka, ni za pjesmu nije ma­rio. Ali, i to je za ljude, pa nit­ko nije ni zapažao ni zamjerio.

O gozbi na Bočcu u Varcaru nije se govorilo nikad. Je­dino se, kažu, katkad na seo­skim slavama u gornjim seli­ma nostalgično prisjećalo i hvalilo junaštvom na Bočcu. Muharema nitko ni za što nije pitao, a i da jest, bilo bi zaludu.

Prvi put nešto se načulo kada se 1973. spremala pro­slava velike godišnjice, i kada je iz Sarajeva došla instrukcija da se te­meljito popišu i dostojno ko­memoriraju sve nevine žrtve onih vremena. Slijedeći taj trag, onaj koji bilježi otišao je s ahbabom do novoga mla­doga varcarskoga imama Krzlaragine džamije. Razumjeli su se vrlo lako i brzo, i imam je pred njih iznio tefter rođe­nih i umrlih. Pod godinom 1942, za mjesec april, u ru­brici za dva susljedna dana otegla se beskrajna kolona Kapetanovića i Dizdara: Hiba, Hamid, Ibrahim, Devla, Mukelefa, Muradif, Dževad, Džemal, Zejna, Ziba, Nevzeta, Omer, Ćamil, Muhamed, Sakib, Raif, Jusuf, Begzada, Zejneba, Hanumica, Islam, Mubera, Hajrudin, Rasim, Sulejman, Nezir, Ragib, Rasema, Sevdaha, Midhat, Ahmet… U rubrici uzrok smrti kod sva­koga kratka naznaka: zaklan ili zaklana. Onaj koji bilježi sjeća se, računali su ganuti: najstarije čeljade na popisu – Sejdefa Dizdar, 93 godine, najmlađe – Melća Kapetanović, 4 godi­ne.

Nije bilo natrag, vlasti su morale nešto učiniti. Proguta­li su žabu i mučenicima s Bočca postavili spomen: malu neuglednu kosu ploču na ni­skom betonskom postolju, ni do koljena, u sred kukuruzi­šta u brdu iznad bočačke tvr­đave!

A dvojica ahbaba bili su naumili konačno nešto izvući iz Muharema. Dugo su sjedili, razgovarali o svemu i svače­mu, ali kad god bi se dota­knuli Bočca, dokazujući mu da je sad vrijeme, da se sad može, da nema tko ako on neće, on bi zanijemio i samo gledao u njih šireći oči, kao da im daje znakove na ne­kom drugom jeziku, za koji mu je jasno da ga ne znaju, a on nema načina da ih ga nau­či, pa je bespomoćan. Uspjeli su, u drugoj prilici, čak da ga malko opiju mimo njegova običaja, ali to se završilo jednostavnim i potpunim njegovim mukom.

Tako je došla ratna 1992. Gra­dom su zavladali potomci, si­novi i unuci, veseljaka s Bočca. Koja lica je Muharem Kapetanović susretao na ulici tih dana i tih godina, ako je izlazio na ulicu? Koja lica je susretao, a koja sanjao? Hoće li ga ikad itko pitati, i ako ga bude pitao, hoće li ikome moći reći – kako mu je bilo?

Onda se u septembru 1995. srpska vojska di­gla iz Varcara i otišla u Banju Luku, za njom se izlio i srpski svijet. Unišla je junačka vojska u hr­vatskim uniformama i Varcar oslobodila. Od svega što je našla. A našla je sve­ga i svačega, sami osloboditelji i vi­teški bojovnici, kad se malo opuste, pričaju: nismo ni­kad udarili na bogatije mje­sto! Kad su unišli, zatekli su preostalih četiristotinjak Mu­slimana i tridesetak Hrvata. Sve je upozoravalo na prljavo utvrđivanje budućega nekog pazara, na neko krvavo trampljenje nečega za nešto, ali to se moglo osjetiti samo u vanj­skomu svijetu. Unutra, u Varcaru, tko zna što se je osjeća­lo i slutilo. I dalje su bili her­metično zatvoreni, jedni i drugi, ni u grad ni iz grada nije se  moglo bez specijalnih dozvola ili specijalnih veza, a Muslimani nikako. Ali su i u takvoj jadnoj i nikakvoj slo­bodi i jedni i drugi pokušavali uživati osjećaj oslobođenosti. A tada je svijet dočekao dugo žuđenu vijest: sklopljen je mir! Vijest je obišla cijeli globus, pljuštale su čestitke i zahvale. Objavljena je i nova karta: Varcar i ogromno po­dručje oko njega vraćaju se Srbima, dojučerašnjim gazdama.

To je trenutak CNN-ove reportaže. Varcarani klize ekranom, govore, gestikulira­ju, uzrujavaju se, misleći da svjedoče o ne­čemu važnome nekome kome je to važno. Iza njih potpuno neprimjetan, skoro stopljen s krošnjom velike jeribasme iz neke varcarske bašče, stoji Muharem Kapetanović, nijem i nepomičan.

Već kamen.

Ivan Lovrenović 18. 11. 2010.