Ohridski haiku

Dva snežna vrha
u pozi zgodnoj
za “slik” u jezeru. 

 

Pržim ribu.
Mačka me u oči gleda.
Ko svekrva. 

 

Na plaži ona.
I galeb. Probudih se:
Beše ponoć. 

 

Ukotvi se galeb
Na gumi za plivanje.
Luka sred jezera. 

 

Šta ima dalje
Tamo, na kraju sveta?
Samo zmajevi. 

 

Dunu vetar.
“ššš…”, zanjiha se hor
Jezerske trske. 

 

Lije ko iz kabla.
Roda gaca do kolena
– jezero raste!  

 

Iza leđa mu jezero.
Zauzet mejlovima
Stranac na odmoru.   

 

Aleksandar Prokopiev 01. 09. 2020.