Oh, rižo

Oh, rižo,
česti svjetlozarna,
Beskonačnog Uma biljuru,
pred zamrla bačen usta,
srećico moja!

Duboka misli,
odlepršala iz torbe Lao Cea
da na mome jeziku sjaš,
zavodiš me, i opijaš.

Јa sam tvoj Kinez, jedinice moja;
slavim te kao što Rilke ružu slavi,
ružo prekogrobna.

Hoću li se kroza te dočepati spasa
ili će me iz tebe ubiti Azija,
mene, sudbe mjezimca?

1992.

Stevan Tontić 04. 12. 2011.