Odvest ćeš me u grob, reče mi otac jednom, i bi u pravu

 

 

Alem Ćurin 19. 07. 2020.