Odisejev san Predraga Fincija, epilog

(Maštarija nad knjigom O kolodvoru i putnicima)

 

Homere, veliki, slijepi vidovnjače,
Stvorio si Odiseja, da pokažeš sve ono
Što nisi mogao da vidiš, da znaš,
Mada ti je Div bio šaptač u tami,
Bez kojega ništa nije stvoreno, ni Enea,
Pa ni ti, satvoritelju Ilija i Ahileja,
Ali i Argosa, starijeg od svih pasa,
Što se grijao na suncu i svježoj balegi –
Samo Odisejev san mogao je da ga održi.
I šta sad da filozof objašnjava smetenim,
Da je ono što piše njegovo djelo, svaki djelić,
Grada, ulice, parka, trga, nadasve kolodvora,
Rijeka i mostova, u gradu gdje se rodio,
Da bi sada bio u nekom drugom, trećem,
Satvoritelj svog Sarajeva, svoje Miljacke,
Ljudi u njemu, ljudi uz sebe, snovidni tvorče,
Maštarija jednog svijeta koji se samo naizgled
Mijenja, samo naizgled postoji, napreduje,
Uvijek drugačiji, Heraklitov učeniče i potomče.
Kome da to objasniš, ako ga nisi sam stvorio,
Poput i Argosa Odisejevog, u temeljima svoga sna
Što se protegao na hiljade godina, hiljade gradova,
Hiljade grobalja, hiljade rijeka, trgova i parkova.
Kuda god da kreneš, to je već hiljaditi put,
Ali u suštini uvijek prvi, jedini, otkrivajući,
Prema gradu u koji će te prvo primiti
Potom kao pretke, protjerati u zaborav.

Epilog – Jevrejsko groblje
Još trpiš moje groblje,
Kao svoj dio na brijegu,
Hoće li i ono, tuđe snoplje,
Nestati kao trag u snijegu. 

Ranko Risojević 18. 12. 2019.