Odgovorno ponašanje

Pitaš
Di san, ono kako san?
E pa, za san inbazdan, u bojama u
Dokumentarcu o Osnića limbu sam;
Kam pokojniku i ne pofali
Mobitel najprvi i najmili,
Pa punjač zaisti,
Vajfaj i internet i televizor i daljinski,
Kauč, frižider ako ožedni, ogladni,
Najskoli Scavolini nedositom.
Di vodu i sapun naruke hrani, tam
Dušu obnoć a oči na kruh zjutrom,
U dobi star sa Saabom sam.
Iza zida, u zid, kroz zid,
Vežem di mi vazda kaže
Twilight parcele ram,
Vidiš i sam,
Odgovor znam,
Sebe ne vem.

Alem Ćurin 19. 04. 2020.