Oda palom gladijatoru

Tebi čast svaka, veličanstveni murmilone,
i slava sva! Ali sad kad si i sâm na koljenima
i kad je u amfiteatru kao u krateru ugašenog
vulkana nastupio šok, šta da radimo sa onih
četrnaest hiljada nedužnih duša? Bio si dugo
njihov bog! Srasli su i sjedinili se sa tvojim
pobjedama, savršenstvom probadanja,
preciznošću zasijecanja. Toliko puta si, prije
nego bi završio s čovjekom, zastao da upitaš:
“Šta da učinim ovom Tračaninu?” I svaki
put se pružalo prema tebi četrnaest hiljada
stisnutih šaka u orgazmu, sa palcem nadole.
Kuda će sa svojim životima sada kada napolju
požari opkoljavaju grad i dim nad vodama
rijeke Yarra razvodnjava smradove imperije
a na tvome vratu varvarina nož čeka znak?
I tišina (koja zna) spušta se u grotlo arene
kao u masovnu grobnicu.

Milorad Pejić 08. 07. 2020.