Obraz brazde

Dnevnik jednog penzionera/78

 

Alem Ćurin 30. 04. 2020.