Nu Panini

Paz, vamo!

Poljiprivredna zajednica (P.Z.) Nerežišće na Braču, vidi bogati, ili 1957. ili 1958., odluči proizvodit žvake!

Onda je 1959. proizvedena (i stavljena na tržište, e) prva žvakača na području Juge, Bugarske, Rumunije, Češke i Poljske. Dakle, za teritorij cile istočne i mitel soc Evrope! Žvake su bile u obliku cigarete, pločaste i okrugle (ove zadnje u zlatnom omotu ka goldun RIS).

Tada su se cigarete još prodavale na komade, a kutije šibica od iverja bile su obložene plavkastim slijama jadrolinijskih ljepotana (i to se skupjalo). Pa ja odo za didu kupit nekoliko španjuletih navrj Viške i pitan trafikanticu usput za kutiju šibic m.b. Jadran, bilo mi je samo šes sedan, a ona će meni, bez pardona, punu šaku Jadrana bez filtera – ma kakva politička korektnost.

Znaš da je na dva od vejače, na svijetu Kondeloru olit Guospu o fumonja, bilo dozvoljito i sitnoj dici zafumat, i to u okviru crikvice od rečene svetice, sve dok jednoga dana ministarstvo zdravstva zdravlja i primarno farmacije nije nalipilo na crikvicu plicijsku traku – pušenje ubija!

1960. eto Olimpijade u Rimu kad je Juga osvojila zlato završnim golom Kostića, http://www.youtube.com/watch?v=c76fSfcMuI4 (gledo sa ocen i braton u nekoj mjesnoj zajednici di je sad Fife, kolektivno; zvali su me Anković jer san sa sedan bija najboji fudbaler na Bačama od sedan i maloviše godina), ampak Bračani izmisle pločastu žvaku ko da je duvan za žvakanje, a i možda baš zato, i uz njih meknu crno-bile sličice nogometaša, šta svickih šta domaćih.

Igrali smo s njima ko bliže zidu i na preklop. Nismo ih imali di lipit, ništa Carbon lipilo, nije bilo albumih, samo džepovi puni radosti.

Alem Ćurin 13. 06. 2014.