Noć duža od tri pjesme

1.

Bio sam u Srednjoj Bosni:
na njenim kolodvorima
u petominutnim pauzama
krvnički davio cigarete;
gledao ljude koji još vjeruju u godišnje
odmore na moru.

2.

Sjećaš li se Admirale
kad si usto da me pozdraviš
u Locco baru Stolac?
Bilo je rano jutro i mirisao je Johnnie Walker,
sjećaš li se?
Ja sam te tad gledao kao
debelog neznanca;
slušajući stranjsku nit u jeziku kojim si govorio;
sjećaš li se,
bio si četiri godine mlađi?

3.

U svjetlosti koju ispušta monitor laptopa
komarac kovitla svoj bitak
kovitlajući zrak koji je netom prije
šutio u mojim plućima

Objema rukama
nakon kraće pripreme ubijam ga –
– što bi se reklo: isprve

Poslije, dok njegovo raskravljeno tijelo
otklanjam sa čistine dlana

razmišljam:
“je li mu
moje šake
najavio rog”

Almin Kaplan 09. 01. 2013.