Nezametan momenat

za Borisa Kastela

 

Naš amidža Abaz zvani kljasto
Sa dušom se rastaje

Doveli smo mu u sobu hodžu –
On mu je prijatelj
I sudrug 

Bili su logoraši

Gleda ga pa mu veli

Haj ti Abaze –
Ovo nisu one godine
Kad smo jedan za drugoga

Poturali glavu 

I ostavi mi
Tako ti tvoga Tita
Samo za mene ovaj momenat

(1981-2019)

Šaban Šarenkapić 01. 12. 2020.