netočna briga

loša poezija neće
ugroziti poeziju

neće instagram
tik tok rupi kaur

neće loš stolar
ugroziti stolarstvo

ja sam loš stolar

kada to poezija
nije bila ugrožena

kada je van gogh
to prodao sliku

kako je caravaggio
dostojevski flaubert

kome to mozart nije
bio dužan pare

kome to dante nije
bio dužan pare

neće s mrtva života
idioti ugroziti poeziju

idioti su sve opsežniji
dišite iz dijafragme

Goran Milaković 29. 10. 2023.