Nedjelja u Mostaru

______________Petru Gudelju, dok čitah Zmiju mladoženju… u Mostaru, a prije
______________________________________ ________polaska za Herceg Novi…

*

Danas je sveta nedjelja
U Mostaru cvjetaju bademi

Sa osunčane terase
Kuće mojih prijatelja
Posmatram rijeku
Naro
Silovitu u svom toku
Kako hita
Moru
Našoj velikoj majci

Svaki put
Drugačiji doživljaj
U meni
Probudi ova rijeka

Na njenim obalama nekad
Naši preci Iliri
Izgovarahu molitve
Vodi i suncu
Koje se i danas smiješi
Iza oblaka
Kao što se onda osmjehivaše
Njima

U njene talase si
Bacio iznošene cipele

Od tada bosonog
Hodiš nebom
Ostavajajući ognjeni trag
Zvijezde
Pretvaraš u riječi

Bože
Dokle su stigle
Cipele
I priča
Ispisana
Na dva lista hartije
Pocijepana u bezbroj
Komadića

Bačena
U modru rijeku

U nedstatku hartije
Uklesuješ riječi
U kamenje
U mitove pretvaraš
Ovozemaljska zbivanja

Zrno koje je orač
Davno bacio
U zemlju
Dozivaš
Rascvjetaš ga
Ubereš njegov plod

U Naroni te čeka
Ciceronov sluga
Koji je pokrao njegovu
Biblioteku i sklonio se u
Daleki rimski municpijum

Možda neka Naronka
S ilirskom ljepotom
I ilirskom krvi
S irisom u ruci
Hoće da te daruje
Ljubavlju

Riječ od prije
Tri hiljade godina
Traži da je izgovoriš

Oponašaš frulu
Dalekog pastira
Koji pjeva na zaboravljenom
Jeziku
U divljim brdima

Glasovi mnogi hoće
Da ih u pjesmu prevedeš

Jedna zvijezda
Pala davno
Traži da je ponovo
Uzdigneš na nebo
Da joj
Svjetlost podariš

Pepeo bivših vatri
Raspiruješ
Umukle pjesme pjevaš
Učestvuješ u minulim
Svetkovinama

Igraš u zaboravljenom
Kolu
Zaboravljenu igru

Bogovi
Mole da ih oživiš

Kipovi
Popadali da ih
Uspraviš

Drevni idolu vape
Život da im
Udahneš

Toliko mrtvih čeka
Da ožive
U pjesmi

Tvojoj
Petre

Mostar, 10. mart 2013. godina

Miraš Martinović 13. 03. 2013.