Naš otac

Među četiri kamena zida,
u krevetu od punog
orahovog drveta,
na bijelom čašafu
koji postranično pada do tla,
ispod jorgana
što čipkom graniči sa ostatkom svijeta:
gol spava otac.

Majka ko zapeta puška
drži liniju između noći i dana.

Almin Kaplan 23. 01. 2014.