narativ

na rat se navikneš, pogotovo tuđi, vrlo brzo.

kao da je oduvijek tu
i da će zauvijek biti,
kao da mora biti
i da ne može da ne bude,
recimo, kao smrt i život.

brojevi pomažu pritom:
pet, desetero, sto, hiljade –
sve je jedno nakon jednog.

slike pomažu, također:
zapomaganje je tiše nakon 5, 10, 100, 1000
nijemih slika.

imena pomažu posebno, samo ih mantraj:
hrvatski i europski, bošnjačko i tursko, srpska i ruska,
ukrajinski i zelenski –
kad ih petput, deset puta, stoput i tisuć puta veliš,
rat bit će pristojan, možda čak i lijep. 

zaboravi čovjek da je jemen jeben,
i siriju i libiju, i čadove i gadove,
mlade, stare, mijanmare,
palezelce, izrastince.
zaboravi čovjek da je i mir stanje.

jer u ratu mir je borba,
sve je isto, svi su isti,
preprljavi i prečisti.

ali, ali, ali
pomaže li tebi što pomaže budali?

Hrvoje Jurić 29. 07. 2022.