Nakon izlaska drugog toma Brodskog

U komputeru imam trideset i jedan
Tom prevoda sa pet jezika
Koje sam pravio sam ili u duetu:
Dvjesta šezdeset jedno pjesničko ime.
Od toga sto dvadesetak Rusa.
 

I nije čudo što sebi sada manje sam bijedan
Na ovom jebenom svijetu.
Što s većom slašću supu Podravka kusam.
I što bjelasanje brezika
U suze goni me.
 

I nije čudo što mi danas čak voda
Drukše žubori i oprostiti mi treba
Što se pokašto  ćutim
Poput kolosa Rodskog.
 

I nadam se da me sa neba
Strijela neće šinuti
Prije no iziđe treći tom prevoda
Josifa Brodskog.
 

To mi je najveća pustolovina.
Nakon nje imam druge oči.
U njoj sam bio lovac i lovina.
Slutio da mi je Bog poočim.
 

Svaki naš stih sada drukše mi ječi.
I sve češće sjećam se riječi
Miljkovćevih da naša poezija
U svoje prazno Pe zija.
 

Znam, danas svako se srpsko štene
Klanja čudotvorcu Popi.
Znam, danas, u kafani kada na popiš
Idu, u njemu vide Boga.
Popa je, danas, dobar pjesnik, za mene,
Ne više od toga.

<22.11.2016.> 

Marko Vešović 06. 12. 2016.