Najveća laž u koju smo povjerovali

Da smo trebali biti srećni
Da se za nas spremalo nešto veliko iza ugla,
Kada me Mara vodila pod ruku na džin
A ja sam teturala trijezna i mislila
Samo da ubijem ovo veče
Veče je postalo decenija
Decenija život
Nema više lepe Mare, kažu da živi kao slikarka
U jednom mediteranskom gradu
I ljubi jednog čovjeka izdaleka,
Ne šalje mi razglednice
Pravi se da je srećna,
Trebalo je da provedemo ovaj život
U nekom boljem sanatoriju
Da imamo pogled na neku vodu
I živimo krotki bez očekivanja
Trebalo je da ubijemo snove
Dok se još nisu raskikotali po ogradama
Ne bi tako dugo trebalo
Da ih jednog po jednog podavimo
I odemo svako u svoju kuću
Što miriše na naftalin i namještaj šezdesetih
Svjesni da smo i to dobili kao nasljeđe
Tu potrebu da budemo srećniji
Od njih
A nismo uspjeli

Mara se ubila 2006. kad je bilo sparno ljeto,
kvasila sam obraze morskom vodom
I pisala joj duga pisma
Svako bi se završilo
Maro, jesmo bile srećne,
A ona se i u smrti pravi.
Pravi se da jesmo.

Sonja Adamov 05. 09. 2019.